myphamsino@gmail.com 0978 626 628

Vacosi

Bột kẻ mày Vacosi

115,000₫

Cọ chân mày Vacosi xéo ngắn

55,000₫

Bút kẻ mắt nước Vacosi

100,000₫

Cọ Vacosi

85,000₫

Cọ phủ Vacosi

70,000₫

Chì kẻ mày Vacosi Dual Eyebrow Shape Pen

90,000₫

Son màu Vacosi Color Matte Lipstick

215,000₫

Kẹp bấm mi Vacosi

55,000₫

Mi giả Vacosi

60,000₫

Bông phấn ướt tam giác nhỏ Vacosi (6 miếng ) BP28

35,000₫