myphamsino@gmail.com 0978 626 628

Vacosi

Miếng rửa mặt bọt biển Vacosi

30,000₫

Chì kẻ mắt dạng gel Vacosi

100,000₫

Chì kẻ môi Vacosi Purple Red 05

45,000₫

Chì kẻ môi Vacosi Brick Red 04

45,000₫

Dao Cạo Mày Vacosi

25,000₫

Bột kẻ mày Vacosi

115,000₫

Cọ che khuyết điểm Vacosi

50,000₫

Dụng cụ chuốt chì Vacosi

45,000₫

Dụng cụ vệ sinh cọ

65,000₫

Cọ định hình mày đầu bằng Vacosi

0₫

Cọ chân mày Vacosi xéo ngắn

55,000₫

Bông rửa mặt nở hình chữ nhật vacosi 2 miếng

35,000₫

Bấm móng Vacosi NC02

39,000₫

Cọ Highlight Vacosi

60,000₫

Cọ tạo khối mũi Vacosi

40,000₫

Cọ Vacosi Mouse

70,000₫

Nhíp Vacosi T01/T02

40,000₫

Set cọ môi & eyeliner Vacosi

92,000₫

Cọ phủ Vacosi

70,000₫

Cọ nền Vacosi

80,000₫

Cọ đánh phấn mắt Vacosi

55,000₫

Cọ che khuyết điểm vùng mắt Vacosi

45,000₫

Bút kẻ mắt nước đen bóng Vacosi

140,000₫

Bút kẻ mắt nước Vacosi

100,000₫

Blender Vacosi

45,000₫

Nhíp nối mi thẳng đen Vacosi

70,000₫

Nhíp nối mi cong đen Vacosi

70,000₫

Cọ phủ và tán phấn mắt Vacosi

70,000₫

Mi giả Vacosi 4D Pro Eyelashes

75,000₫

Bông phấn Cushion Vacosi

25,000₫

Bông phấn khô Vacosi

22,000₫

Bút kẻ mày Vacosi RealBrow Tattoo Pen

95,000₫

Cọ rửa mặt Vacosi

65,000₫

Miếng dán kích mí Vacosi Eyelid Tape

60,000₫

Cuộn dán kích mí Vacosi Double Eyelid Roll

65,000₫