myphamsino@gmail.com 0978 626 628

NYX

Má hồng Nyx Ombre Blush Fard Ombre

180,000₫

Xịt lót Nyx First Base Primer Spray 60ml

185,000₫

Kem lót Nyx

185,000₫

Bút Highlight/Contour Nyx Wonder Stick Medium/Tan WS02

205,000₫

Mascara chân mày Nyx Tinted Brow Mascara

175,000₫

Son màu NYX Soft Matte Lip Cream

120,000₫

Phấn phủ Nyx Blotting Powder Poudre Matifiante

195,000₫

Gel giữ nếp lông mày Nyx Control Freak

170,000₫

Kem lót Nyx Total Control Drop Primer Base Goutte TCDP01

275,000₫

Kem lót dạng nén Nyx

225,000₫

Kem lót Nyx Studio Perfect Photo Loving

215,000₫

Bảng che khuyết điểm và tạo khối Nyx 6 ô

240,000₫

Che khuyết điểm NYX Cosmetics HD Concealer

160,000₫

Chì kẻ mày Nyx Micro Brow Pencil Crayon

205,000₫

Chì kẻ mày Nyx Eyebrow Pencil Crayon

105,000₫

Phấn mắt Nyx

175,000₫

Son màu Nyx Lingerie

215,000₫

Bảng Highlight Contour Nyx

390,000₫

Phấn mắt Nyx

175,000₫

Kem nền Nyx Total Control Drop Foundation

275,000₫

Son màu Nyx Liquid Suede

145,000₫

Gel kẻ mày Nyx Tame & Frame

165,000₫

Bút Highlight/Contour Nyx Wonder Stick Universal WS04

205,000₫