NYX

Bảng che khuyết điểm và tạo khối Nyx 6 ô

240,000₫

Bảng Highlight Contour Nyx

390,000₫

Bút Highlight/Contour Nyx Wonder Stick Universal WS04

205,000₫

Che khuyết điểm NYX Cosmetics HD Concealer

160,000₫

Chì kẻ mày Nyx Eyebrow Pencil Crayon

105,000₫

Chì kẻ mày Nyx Micro Brow Pencil Crayon

205,000₫

Kem lót dạng nén Nyx

225,000₫

Kem lót Nyx Studio Perfect Photo Loving

215,000₫

Kem lót Nyx Total Control Drop Primer Base Goutte TCDP01

275,000₫

Kem nền Nyx Total Control Drop Foundation

190,000₫ 380,000₫

Phấn mắt Nyx

120,000₫ 190,000₫

Phấn mắt Nyx

175,000₫

Son màu Nyx Lingerie

215,000₫

Son màu Nyx Liquid Suede

145,000₫

Son màu NYX Soft Matte Lip Cream

120,000₫