myphamsino@gmail.com 0978 626 628

Kẻ mắt

Bút kẻ mắt Maybelline Hypersharp

135,000₫

Bút kẻ mắt nước Vacosi

100,000₫

Chì kẻ mắt dạng gel Vacosi

100,000₫

Chì kẻ mắt Vacosi Styling Auto Gel Liner

70,000₫

Phấn má hồng Canmake Mat Fleur Cheeks

175,000₫