Bông phấn khô vuông nhỏ Vacosi ( 2 miếng)

Bông phấn khô vuông nhỏ Vacosi ( 2 miếng)

17,000₫
Thương hiệu: Vacosi

Bông phấn khô vuông nhỏ Vacosi ( 2 miếng)

Bông phấn khô tròn trung Vacosi (trắng)