myphamsino@gmail.com 0978 626 628

NYX

Bảng che khuyết điểm và tạo khối Nyx 6 ô 3CP01 Light/Clair 1.5g

240,000₫

Bảng che khuyết điểm và tạo khối Nyx 6 ô 3CP04 1.5g

240,000₫

Che khuyết điểm NYX Lavender CW11

160,000₫

Chì kẻ chân mày NYX Black/ Noir EP08

105,000₫